MARKETING

Wivo מובילים את ה-E-commerce בישראל משנת 2010

בשנים האחרונות האנליסטים ומנהלי הקמפיינים של Wivo פיתחו אסטרטגיה ייחודית, אשר בנויה על החזר השקעה חיובי (ROI), כך, לקוחותינו שומרים על רווחיות מקסימלית באמצעות עבודה אנליטי נכונה, מבוססת נתונים. עוד ועוד אתרי סחר בארץ ובעולם מנתחים את תקציבי השיווק בעזרת האנליסטים של Wivo.

בשנים האחרונות האנליסטים ומנהלי הקמפיינים של Wivo פיתחו אסטרטגיה ייחודית, אשר בנויה על החזר השקעה חיובי (ROI), כך, לקוחותינו שומרים על רווחיות מקסימלית באמצעות עבודה אנליטי נכונה, מבוססת נתונים. עוד ועוד אתרי סחר בארץ ובעולם מנתחים את תקציבי השיווק בעזרת האנליסטים של Wivo.

דו"ח בקרת קמפיינים

דוח דו-חודשי הבוחן את אופטימיזציית כלל אפיקי השיווק, כולל ניתוח והמלצות לפעולה, על מנת לשפר את ה-R.

ניתוח סרטוני גולשים באתר

ניתוח עשרות סרטונים המעניקים אינדיקציה מדויקת לשיפור חווית המשתמש באתר, על לביצוע הרכישה/נטישה.

ניתוח מפות חום

מפת חום באתר נועדה לנתח ולהבין את התנהגות הצרכנים, כך ניתן לבנות את היררכיית האתר באופן נכון.

CREATIVE

הסטודיו המוביל בארץ למודעות דינמיות, סרטונים, דפי נחיתה אינטראקטיביים, ואתרי תדמית ומכירות

TECHNOLOGY

ניהול כל פלטפורמות השיווק הדיגיטלי ממסך אחד

View מאפשרת לכם לנהל את מודעות הקריאטיב של כל פלטפורמות השיווק ממסך אחד, תוך הבנת האפקטיביות של כל מודעה ומודעה. View תשמור עבורכם את המודעות האפקטיביות ביותר על מנת שתוכלו לעשות בהן שימוש חוזר בעתיד.